Psicologia Sanitaria

Es poden prevenir els desequilibris psicològics??

És de vital importància ser conscients de quins aspectes de la nostra forma de viure s’han de cuidar per evitar desequilibris a nivell psicològic i emocional.
Hi ha alguns que són especialment característics, com l’estrès, la forma en que ens relacionem, les pèrdues humanes i materials , ja que tenen un impacte important a la nostra vida psicosocial.
Sovint passa que ens n’ adonem que tal i com estem funcionant no anem del tot bé, però continuem amb el “pilot automàtic” fins que arribem a límits de malestar i esgotament  preocupants.
Molts dels desequilibris emocionals i psíquics tenen el seu origen en una desconnexió d’un mateix. Això succeeix quan anteposem les necessitats dels altres davant les nostres, o bé, desitgem complir amb les seves expectatives sense tenir en compte si és el que nosaltres realment volem.
Tot això, sumat a una tendència “ al fer per obligació”, ens deixa sense energia. A més, la manca de moments i activitats que ens carreguin les piles fa que, més que viure plenament el nostre dia a dia, tinguem la sensació de sobreviure en una carrera d’obstacles on el sentit final s’ha perdut fa temps.
És possible trobar la manera prevenir-ho o evitar-ho? Afortunadament SÍ.
Es necessiten fer canvis que impliquin distingir el que és urgent del que veritablement és important a la nostra vida i això només ens ho pot dir el nostre cos.
Fins ara se li ha donat molta importància al pensar, ser racional…. Però el que les Neurociències (com la psiconeuroendocrinoinmulologia) han demostrat és que:
El llenguatge del cos, a través de les sensacions de malestar i benestar, ens avisa contínuament del que es nutritiu o tòxic per nosaltres.
Els nostres pensaments, actituds i emocions afecten al sistema immunològic i molts cops és el cos qui ens avisa a través d’algun símptoma físic que no anem per bon camí.
I doncs, això vol dir que no ens podem refiar tant del nostre cap ??

Doncs si tenim en compte que moltes de les nostres decisions les dirigeixen les nostres creences i d’altres són preses per les nostres pors, potser el nostre cap no és el millor vetllador personal.
Un treball d’autoconeixement i auto observació és la clau per tenir consciència sobre les nostres accions i decisions
Per tant, si realment volem ser els amos i senyors de la nostra vida i la nostra salut, hem de ser coherents amb el que sentim, pensem diem i fem per damunt de tot. La No coherència és una de les principals fonts de malestar psicològic i emocional. Clar, que per això es requereix derrocar els obstacles que ens ho impedeixen i, sobretot, tenir molt de coratge…
Ens aventurem??

Silvia Hermosilla. Psicòloga i Psicoterapeuta d’Adults i Parella.