Psicologia Sanitaria

Motivació i Tècniques d’Estudi

Ens han encarregat, preparar un Taller per adolescents de l’ESO.

Estudiar no és cosa fàcil, cal establir normes, eines i models de treball que facin rendible l’esforç i facilitin mínimament el camí envers l’èxit. Aquestes normes les coneixem com a tècniques d’estudi. Segurament darrere el fracàs i la desmotivació dels estudis hi ha un desconeixement i una manca de recursos per enfrontar-se amb un mínim de garanties a la tasca diària dels deures, dels exercicis i dels exàmens. No és l’única causa, però, en molts casos, certament, hi ha també una important manca d’il·lusió i d’autoestima.

Molts pares, em comenten a la consulta que darrerament el ser fill/@ està desmotivat, i que malgrat té bones capacitats no rendeix com podria.

I si a part, de facilitar tècniques treballem la motivació...

Es defineix la motivació com una energia que orienta la conducta humana cap a un objectiu. Un alumne motivat per als estudis orienta la seva activitat cap a aprendre més coses, a treure millors notes,…

Hi ha persones de gran maduresa personal que tenen una motivació intrínseca molt gran, a les quals motiva el treball ben fet, estar contentes amb elles mateixes,….., independentment de la possibilitat de les recompenses que puguin obtenir.

D’altres persones els motiva assolir un objectiu pel premi que obtindran quan l’assoleixin, com alguna gratificació especial, un elogi, el reconeixement de totes les altres persones,….., aquesta l’anomenarem motivació extrínseca, ja que queda fora del propi treball.

Encara que alguns dels alumnes estudien a causa d’una alta motivació intrínseca, la gran majoria ho fan per motivació extrínseca, per aconseguir un bon treball el dia de demà, el reconeixement dels companys, un elogi dels pares o professors, ….. el mobil de moda…

El  nivell de motivació per aprendre pot afectar als resultats acadèmics. Has de saber que els alumnes motivats per aprendre si no els surt bé un problema o treball encaren l’estudi com un repte, busquen altres maneres de fer-ho. Tendeixen a buscar l’origen dels seus errors i la manera de corregir-los. En canvi els alumnes amb poca motivació pateixen tensió, nerviosisme, inseguretat; si apareixen dificultats comencen a pensar que no se li dóna bé, “que és un rotllo”, que és molt difícil, que és culpa del professor/a, que no ha tingut temps d’estudiar…això genera un cercle viciós d’influència, de desmotivació constant.

Tècniques Estudi Strategia·Psi
esforç capacitat motivació tècnica