Psicologia Sanitaria

Insta

Ens han realizat una entrevista per conèixer la nostra opinió sobre Instagram entre els i les adolescents.

Sens dubte la xarxa social més important i popular per a molts adolescents és INSTAGRAM. Té molt èxit per ser una xarxa juvenil, dinàmica i de fàcil accés. Permet als seus usuaris mostar-se al món de la manera més visual i així guanyar popularitat a mesura que aconsegueixen seguidors i “likes” a les fotos. Molts joves prenen com a referència aquestes variables per mesurar la seva autoestima, acceptació i nivell d’èxit.

Pels pares Instagram és relativament nou. Desde la nostra experiència a la consulta, genera alguns conflictes a nivell familiar. 

“Adolescents que es tanquen a la seva habitació després dels sopars, no fan vida familiar”

“Baixada del rendiment acadèmic, i algunes vegades, també en altres activitats de la seva vida quotidiana, esport, música…”

“Alteracions en hàbits saludables, son, alimentació, Acompanyat de simptomatologia com angoixa, irritabilitat, baixa autoestima…”

“Socio-Addicció, pot afectar a qualsevol persona, però especialment als adolescents ja que al navegar per Internet sense el control d’un adult, poden accedir a informacions no convenients, com pornografia, racisme, venda d’armes, etc. “

No hem de generalitzat, hi ha una predisposició o perfils més vulnerables, com la insatisfacció o inestabilitat emocional, afectiva, social, acadèmica, també davant quadres o presència de simptomatologia depressiva, estats d’ànim negatius, fatiga, baixa autoestima, ansietat o distorsió de la imatge corporal…

Altres característiques personals que poden facilitar el “caure” en una socio addicció són: Immaduresa o identitat no consolidada. Soledat, aïllament. “Personalitats inestables”. Disconformitat o inadaptació social o familiar. 

També existeixen fets ambientals que afecten la vulnerabilitat com: El modelatge de rols: models de rol familiar, rol dels pares i models de rol social en general. L’accés a l’activitat objecte de l’addicció i la freqüència amb què es realitza. El propi potencial addictiu de l’objecte de l’addicció. 

Senyals d’ALARMA:

  • Tendència a l’aïllament familiar i social. Disminueixen les sortides amb amics i la comunicació amb la família. 
  • Baix rendiment escolar ( per cansament o per manca de concentració). 
  • Deixar de banda les activitats habituals: INSTI, relacions socials, etc. 
  • Deixar de banda activitats socials o d’oci. 
  • No poder controlar el fet de realitzar l’acció. 
  • Agressivitat. Mal humor si no pot dur a terme la conducta addictiva.