Aprenentatge Socio-Emocional

Les habilitats socials i emocionals són fonamentals per a formar estudiants d’èxit, ciutadans responsables i persones estables, a part de prevenir comportaments de risc.

Per aconseguir-ho és de gran utilitat, des de els primers anys de l’educació secundaria promoure activitats dins i fora de l’aula i incloure a mares i pares, comunitat educativa en general, en la planificació, execució i avaluació d’aquestes estratègies. (CASEL, 2013).

La investigació mostra que l’aprenentatge socio-emocional té un impacte positiu sobre l’ambient escolar i promou beneficis acadèmics, socials i emocionals en els estudiants. Durlak  i els seus col·laboradors (2011) senyalen que els estudiants que reben instrucció sota aquest enfoc demostren:

  –Millor rendiment acadèmic

  –Millora de les actituds i comportament (més motivació per aprendre, més compromís amb l’escola, augment del temps dedicat a tasques acadèmiques i un millor comportament a l’aula.

  –Menys comportaments negatius (disminució comportament disruptiu, incompliment, agressivitat…)

 –Reducció de l’angoixa emocional (menys informes ansietat, estrès i aïllament social).

Les competències socio-emocionals que es treballen en aquest programa són:

  • Auto-Regulació: capacitat per regular les emocions de manera efectiva i en diferents situacions. Inclou competències per afrontar emocions, postergació de la gratificació i tolerància a la frustració. És la base emocional per a aconseguir fites personals i acadèmiques.
  • Postergació de la gratificació: habilitat per resistir-se a a un impuls. Es basa en la capacitat d’autocontrol, amb la finalitat de què la persona sigui capaç de demorar o diferir una recompensa. Es la capacitat per a reprimir un moviment, que traduït al nivell de la funció cerebral, busca inhibir les senyals límbiques i dirigir-les al còrtex motor. (Goleman, 1996)
  • Empatia: procés vicari que permet comprendre i sentir els pensaments i emocions de les altres persones. (Davis, 1996; Jolliffe y Farrington, 2004). L’adquisició de l’empatia es considera un component adequat pel desenvolupament de la moral (Batson, Fultz, & Schoenrade, 1987). La manca d’empatia pot anar associada a un comportament agressiu i antisocial, això es degut a que els subjectes que comprenen la reacció emocional negativa dels altres poden inhibir o evitar continuar amb aquest comportament o actuar de forma agressiva en futures ocasions (Feshbach, 1975).
  • Comportament prosocial: aquells actes encaminats a beneficiar a altres persones, actuant amb simpatia, cooperació, ajuda, confortament, generositat, condolència (Vander-Zander, 1986)

Entrenament COGNITIU-CONDUCTUAL

Un retall com exemple, d’una Sessió d’Intervenció Preventiva

Les intervencions de prevenció selectiva, implementen tècniques, estratègies i activitats amb l’objectiu de desenvolupar habilitats i competències, millora de la comunicació, estils d’afrontament, afrontar l’estrès, percepció d’autoeficàcia, solució de problemes, assertivitat…

fullsizeoutput_28cf
Imatge d’ @alfonsocasas

EMPATIA

“EM POSO A LES TEVES SABATES”
COM MILLORAR LES MEVES RELACIONS?
FITXA 1: EMPATIA?
Habilitat per reconèixer, comprendre

i donar resposta als sentiments i estats

d’ànim de les altres persones.

Alguns dels comportaments agressius tenen el seu origen en la interpretació errònia dels sentiments i/o conductes d’altres persones, donant-li matisos de sospita i generant emociones desmesurades com la ira.
FITXA 2: COM I PER QUÈ SER EMPÀTICA?
Formes d’identificar les emocions..  Fixa’t en l’expressió de la cara i el cos.

Observa com es comporten els altre.

Procura entendre la situació.

Practica.

Ens ajuda a… ·  Relacionar-nos millor·  Relacions menys superficials

·  Saber com comportar-nos en diferents situacions

·  Comprendre actituds i formes diferents de comportament

Publicado por PSIcologia MJDionisio

Maria José Dionisio, consulta de psicología clínica sanitaria. Autorizada y registrada por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Psicóloga Clínica, especialista en niñ@s, adolescentes y familias. Post-Grado en Psicopatología Clínica Infanto-Juvenil Formación en EMDR, Nivel I y Nivel II, formación Avanzada en Niños y Adolescentes. Experiencia de más de 20 años en el ámbito infanto·juvenil, en escuelas, institutos y colaborando con Fundaciones y Asociaciones dirigidas a niñ@s, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, en proceso de acogida y/o adopción...

A %d blogueros les gusta esto: