Strategias…

Tras unas semanitas de clase, nos han llegado varias familias a consulta pidiendo asesoramiento y diagnósticos para sus hj@s. Después de realizar la primera entrevista, les hemos informado que no siempre hay diagnósticos, que generalmente, "los niños  son movidos, les cuesta adquirir el proceso de lecto escritura, que no hacen caso a la primera...", que [...]

TEmps de des-CONNEXIÓ

Amb l'arribada de les vacances d'estiu, molts són els pares que ens demanen pautes. "I ara, qué fem?? Els pares continuen treballant, els n@ns van al Casal, o no,  però tenen moltes hores lliures. És normal que s' alterin les rutines i els hàbits, fan vacances!!!  El fet de passar d'un horari estricte a un [...]

SA, síndrome d’Asperger

El Síndrome d' Asperger (en endavant SA) està reconegut per l’OMS com un Trastorn Generalitzat del Desenvolupament, de caràcter crònic i sever, que implica alteració qualitativa del desenvolupament social i comunicatiu i interessos restringits i estereotipats producte de la rigidesa mental i comportamental. No porta associat retard mental o retard greu del llenguatge. Enquadrat dins [...]

Rebequeries i gestió de les emocions (0-3 anys)

De là mà de la Verònica Arteaga, us presentem un seguit d'articles sobre Primera Infancia. Esperem que us agradin!!   Rebequeries i gestió de les emocions en els infants dels 0 als 3 anys El que li està passant a un nen/a que té una rebequeria és que ha perdut totalment el control de les [...]

Cristina Soler

Sóc la Cristina,  llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona; i posteriorment  vaig ampliar la meva formació en l’àrea clínica, especialitzant-me en infants i adolescents. Durant aquests anys he realitzat varis cursos de caire psicopedagògic, per tal d’adquirir més coneixements, i poder tenir més eines i recursos per treballar amb nens i nenes [...]

eSpais Psico·Educa

  L’infant i l’adolescent han de poder experimentar constantment per tal de construir els seus propis coneixements, els seus propis instruments i les pròpies formes de resoldre els conflictes, de trobar-hi solucions, d’avançar i d’aprofundir en els seus aprenentatges. Els adults han de confiar en els nois i noies, que quasi sempre poden anar més [...]

Programa Psico•Educatiu 

Hace ya un tiempo que teníamos en mente, crear, diseñar un programa específico para nuestras familias. Al final, con la pasión, perseverancia y compartiendo ideas con el equipo, hemos diseñado un Programa Psico•Educativo de Apoyo, Soporte y Acompañamiento, para familias. Se trata de una intervención preventiva y de tratamiento, que busca sanear las relaciones familiares, [...]

De la soledad a la plenitud. Te apuntas?

A veces nos casamos o nos juntamos con parejas y las cosas no van como nos hubiera gustado o hubiéramos imaginado. Puede ser recientemente o puede ser hace más tiempo que te has separado de tu marido o compañero. Puede ser que te hayas separado más de una vez, puede ser que tengas hijos a [...]

Las nuevas tecnologías en la educación

Entro en su habitación, dice que está haciendo deberes. Tiene que hacer una redacción sobre "civisme". Me comenta que va a buscar información en Internet!!! Internet es sin duda una fuente de información casi inagotable, una herramienta que es utilizada por un número elevado de estudiantes de diversas edades, para realizar las tareas y trabajos [...]