No és la intenció d’aquest document fer una explicació detallada de la neurobiologia i els descobriments científics de les últimes dècades, però si es proporcionarà algunes dades interessants relacionades amb l’educació emocional a tres nivells: a nivell cerebral, a nivell corporal i a nivell social. A nivell cerebral: les estructures del cervell no són estàtiques,Sigue leyendo